"La leggenda del tricorno"

di Rudolf Baumbach

I parte

II parte

III parte

«Sono salito ancora una volta sulla tua vetta, possente Triglav, da dove la vista può perdersi nell’infinito … »

Zlatorog, il camoscio bianco dalle corna dorate e custode di incommensurabili tesori, è il protagonista della leggenda ambientata sulla montagna simbolo della Slovenia che ha ispirato l’opera in versi del botanico, poeta e alpinista tedesco Rudolf Baumbach (1840-1905). Trasposizione romantica di una storia popolare, il poema affronta il tema del rapporto tra uomo e Natura in termini di rispettosa appartenenza alla vastità e maestosità di quest’ultima, rappresentata dal Triglav (da “tri glave” che significa “tre cime”, da cui il nome italiano Tricorno). Una leggenda che appartiene alla cultura del territorio del Friuli Venezia Giulia e delle sue genti, la cui fascinazione motiva anche la tradizione secondo cui un vero sloveno, per essere riconosciuto tale, almeno una volta nella vita deve salire sulla vetta del Triglav.

1840-1905 // Poeta e romanziere tedesco.
Ha pubblicato anche con lo pseudonimo di Paul Bach

La leggenda del Tricorno / Rudolf Baumbach
Versione italiana di Ario Tribel
Trieste, Delfino, 1930

Ascolta la versione dell'opera in lingua slovena

"Zlatorog"

Rudolf Baumbach

Prvi del

Drugi del

«Spet sem se povzpel na vrh mogočnega Triglava, od koder pogled seže v neskončnost… »

Zlatorog, beli gams z zlatimi rogovi, je skrbnik zakladov neprecenljive vrednosti in protagonist legende, umeščene na goro, simbol Slovenije in ki jo je nemški botanik, pesnik in alpinist Rudolf Baumbach (1840-1905), prelil v verze. Tako je nastala romantična pesnitev, planinska pravljica, ki pripoveduje o iskanju ravnovesja med človekom in Naravo v smislu spoštljive pripadnosti slednji, ki jo predstavlja Triglav (iz “tri glave”, kar pomeni “tri vrhove”, od koder italijanski naziv “Tricorno”). Legenda je del slovenske kulturne dediščine a tudi dediščine in teritorija Furlanije Julijske Krajine in njenih ljudi. In še vedno velja tradicionalno pravilo, da vsak oz. vsaka, ki se čuti del slovenskega naroda, mora vsaj enkrat v življenju na najvišji slovenski vrh, Triglav.

Zlatorog: planinska pravljica / spisal R. Baumbach; z dovoljenjem pisateljevim in zaloznikovim prelozil Anton Funtek
Ljubljana, Kleinmayr & Bamberg, 1886

Condividi